All Posts

Mauser M1932/712 Schnellfeuer

1 year agoMauser M1932/712 Schnellfeuer

Mauser model 1932/712 Schnellfeuer. According to some sources, the name Model 1932 was invented by collectors and model 712 was the designation of the German army. Anyway, this pistol is based on the famous Mauser C96 pistol and it was a direct response to Spanis copies of the Mauser C96 capable of using magazines and also full auto fire. It was manufactured between the years 1932 an 1936. The primary market for these was China, but there were also some other contracts for example to Brazil. The selector is located on the left side of the pistol, marking N as "normal" semiautomatic and R as "Rapid" for full auto fire. As usual, you could attach a wooden holster which becomes a stock, and make it a little carbine. This pistol is a wet dream of most firearms collectors.

Mauser model 1932/712 Schnellfeuer. Podle některých zdrojů s názvem Model 1932 přišli sběratelé a model 712 bylo označení německé armády. Tato pistole každopádně vychází ze slavné pistole Mauser C96 a byla přímou reakcí na španělské kopie Mauseru C96 schopné pužívat odjímatelné zásobníky a střelbu dávkou. Vyráběla se mezi lety 1932 až 1936. Primárním trhem pro ně byla Čína, ale existovaly i některé další zakázky například do Brazílie. Volič režimu střelby je umístěn na levé straně pistole a označuje N jako „normální“ poloautomatickou a R jako „Rapid“ pro plně automatickou střelbu. Jako obvykle můžete připojit dřevěné pouzdro, které se tak stane pažbou, a ze zbraně se tak stane malou karabinu. Tato pistole je mokrým snem většiny sběratelů střelných zbraní.

Attachments


0 Comments