All Posts

CZ 2075 RAMI P

1 year agoCZ 2075 RAMI P

You might not know that the first Pistol based on CZ 75 with polymer frame was CZ 2075 RAMI P. Subcompact pistole made in 9mm and 40 S&W caliber. Name RAMI was created by merging of first letters of the names of 3 engineers RAdek, Milan, and Ivo. The design is based on an older model Colt Z40. Model RAMI P with a polymer frame was less popular than the standard one with an aluminum frame. CZ 2075 RAMI was in production since the year 2003 till 2021.

Možná jste nevěděli, že první pistolí na bázi CZ 75 s polymerovým rámem byla CZ 2075 RAMI P. Subcompactní pistole vyráběná v rážích 9 mm a 40 S&W. Jméno RAMI vzniklo sloučením prvních písmen jmen 3 inženýrů RAdek, Milan a Ivo. Designově vychází ze staršího modelu Colt Z40. Model RAMI P s polymerovým rámem byl méně oblíbený než klasický s hliníkovým rámem. CZ 2075 RAMI se vyráběla od roku 2003 do roku 2021.

Attachments


0 Comments