All Posts

K3 the new bolt action for Czechoslovak Military

1 year agoK3 the new bolt action for Czechoslovak Military

Here we go with our Mystery gun reveal. Some people got it right this is a K3 Bolt action rifle created by J. Kynčl. After the second world war, it was obvious that the future is in intermediate calibers. In Czechoslovakia, we came up at first with a brand new caliber 7,5x45. And you might say that it was also evident that the future belongs to semiautomatic firearms, well it wasn't so apparent for Czechoslovakian military command. There was a need for new rifles in these intermediate calibers, but the first request was for bolt action rifles. And as usual, there were two gun designers fighting for these valuable military contracts. First is already mentioned Jeroným Kynčl who modified the Mauser bolt (notice there is no long extractor on the side) for the new cartridge and added a removable magazine. There was a series of rifles named only with a K letter and a number. The last iteration was K6. The other gun designer was F. Holek with his type of rifle named also just with the letter P and number. The tests of these rifles took place in the years 1948 and 1949. But the result was evident that the Czechoslovak military needs a semiautomatic rifle. It is not known how many rifles were made and how many survived. This has serial number 296 and it was made in the year 1949. The code TGF is the military code for Zbrojovka Brno. So what do you think about this rifle?

Tady jdeme na odhalení naší "Mystery gun". Někteří ji identifikovali správně, je to opakovací puška K3 vytvořená J. Kynčlem. Po druhé světové válce bylo zřejmé, že budoucnost je ve středních rážích. V Československu jsme nejprve přišli s úplně novou ráží 7,5x45. A dalo by se říci, že také bylo evidentní, že budoucnost patří poloautomatickým palným zbraním, no pro československé vojenské velení to tak zřejmé nebylo. Nové pušky v těchto středních rážích byly potřeba, ale první požadavek byl na opakovací pušky. A jako obvykle o tyto cenné vojenské zakázky bojovali dva konstruktéři zbraní. První je již zmíněný Jeroným Kynčl, který upravil mauserovský závěr (pozor na boku není dlouhý vytahovač) pro nový náboj a přidal vyjímatelný zásobník. Řada těchto pušek je pojmenovaná pouze písmenem K a číslem. Poslední iterace byla K6. Druhým konstruktérem zbraně byl F. Holek se svým typem pušky pojmenované také jen písmenem P a číslem. Zkoušky těchto pušek probíhaly v letech 1948 a 1949. Ale výsledek byl evidentní, že československá armáda potřebuje poloautomatickou pušku. Není známo, kolik pušek bylo vyrobeno a kolik přežilo. Tato má výrobní číslo 296 a byla vyroben v roce 1949. Kód TGF je vojenský kód Zbrojovky Brno. Tak co si o ní myslíte?

Attachments


0 Comments